MÉTE KÖZGYŰLÉS 2021

Kedves Kollégák! Sajnos a járványhelyzet miatt nem tudjuk megtartani május 30-ig a MÉTE közgyűlést. Ezért a 2020. évi beszámolót, mérleget és az idei tervet honlapunkon közöljük, és itt lehet hozzászólásokat tenni. Az elfogadását majd elektronikus formában tesszük meg. Zsarnóczay Gabriella Beszámoló 2020-ról évi mérleg 2020 évi munkaterv 2021 Felügyelő Bizottság jelentése 2020 Vita, hozzászólások Hozzászólásait,…

A NAK élelmiszeripari szakkönyvei

  A Nemzet Agrárkamara szakmai kiadványai között jelentős helyett foglalnak el az élelmiszerrel, élelmiszer feldolgozással, stb. kapcsolatos szakkönyvek. E kiadványok elkészítésének jelentős részében egyesületünk tagjai meghatározó szerepet játszottak, és játszanak. A következőkben megadjuk ezeknek a szakkönyveknek elérhetőségét. A NAK összes kiadványát megtalálhatja a NAK Honlap Kiadványok fejezetében. Összeállításunkat rendszeresen frissítjük. Az Élelmiszergazdaságot érintő NAK kiadványok…

ELHUNYT HERNÁDI JÓZSEFNÉ sz. Kolostori Jolán okl. gépészmérnök (1948 – 2021)

Gyászjelentés Megrendülve vettük a hírt kolleganőnk 2021. április hó 1-én, 74. életévében bekövetkezett elhunytáról. Az egykori ÉLGÉP cég malomtechnológiai tervezőjeként, majd annak felszámolását követően a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, illetve annak jogutódjainál a gabonaipari szakmákat oktató munkatársként ismertük Őt.A jubileumi aranydiplomája (BME – 1971.) elérését már éppen nem érhette meg. Temetése 2021. május hó 6-án, 12.45 órakor Budapesten,…

Elhunyt Kalmár Zoltán (1940-2021)

KALMÁR ZOLTÁNOkleveles villamosmérnök, gazdasági mérnök, konzervtechnológus szakmérnök, az esztergomi evangélikus gyülekezet felügyelője 2021, február 28-án 80 éves korában váratlanul elhunyt. 1940.12.08-én született Nagykanizsán. A BME-n villamosmérnöki, majd gazdasági mérnöki, a SZIE Élelmiszertudományi Karán, 1991-ben konzervtechnológus szakmérnöki oklevelet szerzett. A KOPAKI kutatója, majd kereskedelmi igazgaröja volt. Jelentős eredményeket ért el a mikrohullámú technika tartósítóipari alkalmazási területein,…

ELHUNYT TAKÁCS JÁNOS OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK (1939-2021)

. Takács János (1939. november 3. – 2021. február 13.) Takács János okl. gépészmérnök, marketing menedzser, gazdálkodó és iparos családban született, Kiskundorozsmán. Két testvére sajnos nem érte meg az iskoláskort sem. 1966-ban megnősült egy leány és egy fiú gyermeke született, akik három fiú és két leányunokával ajándékozták meg. . Nyugdíjas éveit feleségével, velük együtt és…

MTA-ÉKB, MÉTE, KÉKI Tudományos Kollokviumok összefoglalói

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMOK Az MTA Élelmiszer-tudományi Bizottsága a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet és a Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület közös rendezésében Organised by the Complex Committe of HAS Central Food Research InstituteHungarian Association for Food-Science (Available abstracts of Colloquia in pdf form)Kollokviumi összefoglalókat tartalmazó füzetek pdf. formátumban (2000) összef_299, összef_300, (2001) összef_301, összef_302, összef_303, összef_304, összef_305, összef_306 .(2002) összef_307…

TARTALOMJEGYZÉK Élelmezési Ipar – Élelmiszer Tudomány Technológia

Élelmezési Ipar – Élelmiszer Tudomány Technológia Szakfolyóirat TARTALOMJEGYZÉKEI Az éves tartalomjegyzékek pdf formátumban érhetők el Az Élelmezési ipar – 2009 novembertől  Élelmiszer Tudomány Technika története 1995. évi ( 49  .évf,) tartalomjegyzék 1996. évi ( 50. évf,) tartalomjegyzék 1997. évi ( 51  .évf,) tartalomjegyzék 1998. évi (  52 .évf,) tartalomjegyzék 1999. évi ( 53  .évf,) tartalomjegyzék…

In memoriam Prof. Dr. Fenyvessy József (1941-2021)

Prof. Dr. Fenyvessy József (1941-2021) 1941. július 8-án született a Máramaros megyei Técső községben. Agrármérnöki diplomát Debrecenben szerzett 1964-ben az akkori Agrártudományi Főiskolán, melyet szeretettel tartott „alma mater”-ének. Fiatal agrármérnökként a tejiparban vállalt munkát a Hajdúböszörményi Tejüzemben, ahol üzemigazgatói beosztásban dolgozott. Továbbképezve magát 1969-ben mezőgazdasági szakmérnök oklevelet szerzett a Gödöllői Agrártudományi Egyetem tejgazdasági és tejipari…

Elhunyt Dr. Tóth Zsolt

Dr. T Ó T H   Z S O L Télelmiszeripari mérnök(1957-2021)Megrendülve vettük a hírt Kollegánk 2021. január hó 2-án, 63 éves korában hirtelen bekövetkezett elhunytáról.Kollegánk a malomiparban korábban a Hajdú megyei GMV és annak jogutód cégénél, majda Szabolcs Gabona Rt cégnél technológusi munkaköröket töltött be.Az 1994-ben alapított T-Mill Kft – korábbi nevén Intel Kft. –…

Meghívó az MTA-ÉKB 380. Tudományos Kollokviumára

Tisztelt Kollégák!Meghívjuk   az MTA Élelmiszer-tudományi Tudományos Bizottság decemberi, 380. Tudományos Kollokviumának – meghívóját, amelynek témája:  „Szemelvények a gabonakutatás eredményeiből”.A kollokvium online formában kerül megrendezésre, amelyre a meghívóban található linken keresztül lehet csatlakozni 2020. december 4-én 9 órától. Az előadások összefoglalói felkerülnek a NAIK Élelmiszertudományi Kutatóintézet és a MÉTE honlapjára.Kérjük, hogy az előadások alatt kapcsolják ki a mikrofonjaikat,…

ÉLELMISZERIPARI SZAKOKTATÁS 2021

A koronavírus járvány felülírta szakiskoláink, szakközépiskoláink eddig megszokott  toborzó kampányait. A nyolc általánost most végző diákok, a szülők, tanácsadók nehezebb helyzetben vannak az információk, lehetőségek felderítésében, mint régebben. Ezért megkíséreljük összeállítani a lehetőségeket, az oktatási formákat, tájékozódás, oktatás területéről. (ÉLELMISZERIPARI SZAKOKTATÁS 2021.összeállítás a következő anyagokból.) Mik a fő információs források? FELVÉTELI ELJÁRÁS ÉS HATÁRIDŐK A…

Tejgazdasági szemle 2020.

Tejgazdaági szemle honlapja 2020. évi számoktartalomjegyzékei Tejgazdasági szemle  2020 – novemberTartalomjegyzék Új fejési technológiát használnak Dombegyházán 2 A szudánifű betakarításának idei, hazai tapasztalatai 5 Miért érdemes pasztőrözni a kolosztrumot? 7 Egyiptom tejgazdasága 10 Sajtmesterek „születtek” 12 Szopósborjú-védő szerek „Isten patikájából” a bükki füvesember után, szabadon 14 Amiről nem tudunk, az nincs? 15 Az élelmiszer-biztonság és…