MÉTE KÖZGYŰLÉS 2021

Kedves Kollégák! Sajnos a járványhelyzet miatt nem tudjuk megtartani május 30-ig a MÉTE közgyűlést. Ezért a 2020. évi beszámolót, mérleget és az idei tervet honlapunkon közöljük, és itt lehet hozzászólásokat tenni. Az elfogadását majd elektronikus formában tesszük meg. Zsarnóczay Gabriella Beszámoló 2020-ról évi mérleg 2020 évi munkaterv 2021 Felügyelő Bizottság jelentése 2020 Vita, hozzászólások Hozzászólásait,…

A NAK élelmiszeripari szakkönyvei

  A Nemzet Agrárkamara szakmai kiadványai között jelentős helyett foglalnak el az élelmiszerrel, élelmiszer feldolgozással, stb. kapcsolatos szakkönyvek. E kiadványok elkészítésének jelentős részében egyesületünk tagjai meghatározó szerepet játszottak, és játszanak. A következőkben megadjuk ezeknek a szakkönyveknek elérhetőségét. A NAK összes kiadványát megtalálhatja a NAK Honlap Kiadványok fejezetében. Összeállításunkat rendszeresen frissítjük. Az Élelmiszergazdaságot érintő NAK kiadványok…

LIII. Nagykőrösi Tartósítóipari Napok tudományos konferencia

LIII. Nagykőrösi Tartósítóipari Napok tudományos konferencia2021 május 3-4 program“Újdonságok az élelmiszeriparban és a csomagolás terén “ A konferfencia előadásai Bevezetés: 2021 év elején, mikor meghatároztuk több mint 50 éve hagyományosan megrendezett éves tudományos konferenciánk fő témakörét, talán már azt gondolhattuk, hogy ez alaklommal már személyesen is találkozhatunk éves rendezvényünkön. Sajnos, azonban ennek még nem jött el…

ELHUNYT HERNÁDI JÓZSEFNÉ sz. Kolostori Jolán okl. gépészmérnök (1948 – 2021)

Gyászjelentés Megrendülve vettük a hírt kolleganőnk 2021. április hó 1-én, 74. életévében bekövetkezett elhunytáról. Az egykori ÉLGÉP cég malomtechnológiai tervezőjeként, majd annak felszámolását követően a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, illetve annak jogutódjainál a gabonaipari szakmákat oktató munkatársként ismertük Őt.A jubileumi aranydiplomája (BME – 1971.) elérését már éppen nem érhette meg. Temetése 2021. május hó 6-án, 12.45 órakor Budapesten,…

In memoriam Dr. Merényi Imre

Súlyos betegség után elment közölünk Dr. Merényi Imre (1938-2021) A tejiparosok nagy nemzedéke ismét egy meghatározó személlyel lett kevesebb, aki nemcsak szülő és nagyapa volt, de sok szakmabelinek és érdeklődő kezdőnek is tanítójaként, iránymutatójaként és segítőjeként ugyancsak sokat tett a szakmáért. Merényi Imre (tejgazdasági és tejipari szakmérnök, szarvasmarha- tenyésztési szakmérnök) 1938. október 12-én született, Szekszárdon….

Elhunyt Kalmár Zoltán (1940-2021)

KALMÁR ZOLTÁNOkleveles villamosmérnök, gazdasági mérnök, konzervtechnológus szakmérnök, az esztergomi evangélikus gyülekezet felügyelője 2021, február 28-án 80 éves korában váratlanul elhunyt. 1940.12.08-én született Nagykanizsán. A BME-n villamosmérnöki, majd gazdasági mérnöki, a SZIE Élelmiszertudományi Karán, 1991-ben konzervtechnológus szakmérnöki oklevelet szerzett. A KOPAKI kutatója, majd kereskedelmi igazgaröja volt. Jelentős eredményeket ért el a mikrohullámú technika tartósítóipari alkalmazási területein,…

ELHUNYT TAKÁCS JÁNOS OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK (1939-2021)

. Takács János (1939. november 3. – 2021. február 13.) Takács János okl. gépészmérnök, marketing menedzser, gazdálkodó és iparos családban született, Kiskundorozsmán. Két testvére sajnos nem érte meg az iskoláskort sem. 1966-ban megnősült egy leány és egy fiú gyermeke született, akik három fiú és két leányunokával ajándékozták meg. . Nyugdíjas éveit feleségével, velük együtt és…

MTA-ÉKB, MÉTE, KÉKI Tudományos Kollokviumok összefoglalói

TUDOMÁNYOS KOLLOKVIUMOK Az MTA Élelmiszer-tudományi Bizottsága a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet és a Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület közös rendezésében Organised by the Complex Committe of HAS Central Food Research InstituteHungarian Association for Food-Science (Available abstracts of Colloquia in pdf form)Kollokviumi összefoglalókat tartalmazó füzetek pdf. formátumban (2000) összef_299, összef_300, (2001) összef_301, összef_302, összef_303, összef_304, összef_305, összef_306 .(2002) összef_307…

Meghívó a MTA-ÉTB 381. Tudományos Kollokviumára

MEGHÍVÓ az MTA Élelmiszertudományi Tudományos Bizottság 2021. februári ülése keretében rendezett 381. Tudományos KollokviumraIdőpont: 2021. február 26. péntek, 9.30 órakor A kollokvium online formában kerül megrendezésre. A program minden érdeklődő számára nyitott, az alábbi címen lehet csatlakozni 9 órától:  Az előadások összefoglalói Elnök: Lugasi Andrea,Digitális házigazda: Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar PROGRAM:…

In memoriam Prof. Dr. Fenyvessy József (1941-2021)

Prof. Dr. Fenyvessy József (1941-2021) 1941. július 8-án született a Máramaros megyei Técső községben. Agrármérnöki diplomát Debrecenben szerzett 1964-ben az akkori Agrártudományi Főiskolán, melyet szeretettel tartott „alma mater”-ének. Fiatal agrármérnökként a tejiparban vállalt munkát a Hajdúböszörményi Tejüzemben, ahol üzemigazgatói beosztásban dolgozott. Továbbképezve magát 1969-ben mezőgazdasági szakmérnök oklevelet szerzett a Gödöllői Agrártudományi Egyetem tejgazdasági és tejipari…

Elhunyt Deák Ferenc okl. gépészmérnök

Megrendülve vettük a hírt Kollegánk D E Á K   F E R EN C okl. gépészmérnök (1944-2021) 77. életévében, 2021. január hó 10-én bekövetkezett elhunytáról. Kollegánk a Gabona Tröszt Kutatóintézete (GTKI), majd annak jogutódjai: MSKI, MKI, Malomkutató Kft. – keveréktakarmány-ipari szakterületének nagy gyakorlatú technológia- és üzemtervezője, számos takarmánykeverő üzem fejlesztésének és rekonstrukciójának meghatározó szakértője volt.A Családtól…

Elhunyt Dr. Tóth Zsolt

Dr. T Ó T H   Z S O L Télelmiszeripari mérnök(1957-2021)Megrendülve vettük a hírt Kollegánk 2021. január hó 2-án, 63 éves korában hirtelen bekövetkezett elhunytáról.Kollegánk a malomiparban korábban a Hajdú megyei GMV és annak jogutód cégénél, majda Szabolcs Gabona Rt cégnél technológusi munkaköröket töltött be.Az 1994-ben alapított T-Mill Kft – korábbi nevén Intel Kft. –…

ÉLELMISZERIPARI SZAKOKTATÁS 2021

A koronavírus járvány felülírta szakiskoláink, szakközépiskoláink eddig megszokott  toborzó kampányait. A nyolc általánost most végző diákok, a szülők, tanácsadók nehezebb helyzetben vannak az információk, lehetőségek felderítésében, mint régebben. Ezért megkíséreljük összeállítani a lehetőségeket, az oktatási formákat, tájékozódás, oktatás területéről. (ÉLELMISZERIPARI SZAKOKTATÁS 2021.összeállítás a következő anyagokból.) Mik a fő információs források? FELVÉTELI ELJÁRÁS ÉS HATÁRIDŐK A…

Tejgazdasági szemle 2020.

Tejgazdaági szemle honlapja 2020. évi számoktartalomjegyzékei Tejgazdasági szemle  2020 – novemberTartalomjegyzék Új fejési technológiát használnak Dombegyházán 2 A szudánifű betakarításának idei, hazai tapasztalatai 5 Miért érdemes pasztőrözni a kolosztrumot? 7 Egyiptom tejgazdasága 10 Sajtmesterek „születtek” 12 Szopósborjú-védő szerek „Isten patikájából” a bükki füvesember után, szabadon 14 Amiről nem tudunk, az nincs? 15 Az élelmiszer-biztonság és…

XXIII. MÉTE ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA (2020.09.25) – on-line

XXIII. MÉTE ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA (2020.09.25) – on-line A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék; a Magyar Élelmiszertudományi és Technológiai Egyesület (MÉTE) és az MTA Élelmiszertudományi Tudományos Bizottsága tisztelettel meghívja Önt és Munkatársait a XXIII. MÉTE ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA online rendezvényre Időpont: 2020. szeptember 25….

MÉTE EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK

   EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK Kedves jelenlegi és leendő tagtársunk! A  Magyar Élelmiszer- Tudományi és Technológiai Egyesület (MÉTE) célja széles körben általános és specifikus ismereteket gyűjteni az élelmiszeriparban tevékenykedő tagtársainknak. Ebben az évben is folyamatosan bővítjük ajánlataink körét. A MÉTE szolgáltatásai egyéni tagok számára: 2400 Ft/év (nyugdíjasoknak, nappali tagozatos egyetemi hallgatóknak 800 Ft/év) tagsági díj ellenében, melyet a következő számlaszámra kérünk befizetni…

Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás  (MÉTE összeállítás) A témával kapcsolatos közlemények címét a szöveg végén találod A települési – háztartási hulladékok jelentős részét az élelmiszer-ipari termékek csomagolása teszi ki. ezért szükségesnek és indokoltnak látjuk, hogy a hulladékgazdálkodás – hulladékgyűjtés és a hulladékok feldolgozásának kérdéseivel kiemelten foglalkozzunk, és – eltérve alaptevékenységünktől (a már megjelent közlemények összegyűjtésétől válogatásától és közreadásától) – …

Az emberi élelmiszer ellátás összeomlása fenyeget az ENSZ szerint

Dermesztő jelentést tett közzé az Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete, azaz a FAO. Azt írják, hogy az élővilág sokszínűségűnek gyors és drasztikus csökkenése összeomlás fenyegeti az emberi élelmiszer ellátást.  jelentés egyes információi külön eddig is ismertek voltak, egyben azonban még súlyosabb a kép. A FAO szerint az utóbbi 20 évben a bolygó növényzettel borított…

Elkészült az Aszú- és Pezsgőkiválóságok 2018/2019-es kötete

Az Országkóstoló sorozat részeként elkészült az aszú- és pezsgőkiválóságok 2018/2019-es kötete. A december 18-án megjelent kiadványban – a szakmai bírálatok alapján – 15 aszú- és 33 pezsgőkiválóságot ismerhetnek meg az érdeklődők. A kiadvány célja, hogy segítse a vásárlókat az ünnepi italok, az aszúk és a pezsgők kiválasztásában. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakmai szervezésében és…

„Szerintem egy ilyen pályázat nagy előnye az ismeretterjesztés.” – interjú Dancsecz Balázzsal

A GINOP 5.3.4-16-2018-00038 kódszámú és „Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése az élelmiszer- és italgyártás ágazatokban foglalkoztatottak részére” című Európai Uniós projekt kapcsán osztotta meg gondolatait Dancsecz Balázs, biztonságtechnikai mérnök, munkavédelmi szakmérnök, a munkavédelem fontosságáról. Jelenleg hol dolgozik, és milyen pozíciót tölt be munkahelyén? 2000 óta foglalkozom munkavédelemmel. Biztonságtechnikai mérnök és munkavédelmi szakmérnök végzettségem van,…

ORSZÁGOS MOLNÁRNAPOK 2018. Október 4-5- Szeged -Beszámoló

ORSZÁGOS MOLNÁRNAPOK 2018. Október 4-5- Szeged MÉTE Malomipari Szakosztály együttműködve a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karával, a Szatmári Malom Kft-vel és az Agromag Kft Maros Malom üzemével. Beszámoló A MÉTE Malomipari Szakosztálya – mint az 1932-ben alakult Magyar Molnár Céh szakmai utóda – az ezévi, hagyományos rendezvényét Szegedre szervezte, október 4-5-re. Idén, a szokásosan változó helyszín…

Életfa arany fokozat díjat kapott Zöld Antal

Zöld Antal nyugalmazott élelmiszer vegyészmérnök, a Magyar Élelmiszertudományi és-Technológiai Egyesület Édesipari Szakosztálya tiszteletbeli elnöke Életfa arany fokozata kitüntetésben részesült több évtizede az édesipar területén, különösen a kakaópor, a pudingpor, csokoládégyártás fejlesztésében, a hazai rágógumi gyártás bevezetésében végzett kiváló tevékenységéért. A díjat  az  agrárminiszter adta át 2018. október 23-a  alkalmából. Zöld Antal, egyesületünk alapító- örökös tagja, …

Megjelent a Tejgazdasági Szemle 2018. szeptemberi száma

A 2018. 5.sz (szeptember) Tartalomjegyzéke Fajtaváltásra van szükség?       2 Jersey vagy nem jersey?          5 Jersey farm Pellérden             8 Sajtoskáli Sajtfesztivál      9 A balti országok tejgazdasága      10 Dr. Merényi Imre kitüntetése       15 A folyékony arany – A kolosztrum        16 Szállodásból lett gazdálkodó       19 A Magyar Tej Termelői Szervezet működésének tapasztalatai       21 A sajtok gyakoribb hibái      23…

Biztonságosabb munkavégzés az Élelmiszer- és Italgyártás ágazatban

GINOP 5.3.4 munkavédelmi és munkaegészségügyi pályázati projekt  az ÉLELMISZER- ÉS ITALGYÁRTÁS ágazatban Biztonságosabb munkavégzés az Élelmiszer- és Italgyártás ágazatban Komplex munkabiztonság és munkaegészségügy fejlesztés indult a Magyar Iparszövetség (OKISZ) és a Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) által irányított GINOP-5.3.4-16-2018-00038, „Munkabiztonság és a Munkaegészségügyi komplex fejlesztése az Élelmiszer- és Italgyártás ágazatokban foglalkoztatottak részére” program keretén belül. A…

Tudományos Kollokviumok tartalomjegyzéke

Megtalálja és letöltheti a MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG eőtte NAIK ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA MAGYAR ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI EGYESÜLET előtte AZ MTA ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁGA A MAGYAR ÉLELMEZÉSIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET KÖZPONTI ÉLELMISZERIPARI KUTATÓ INTÉZET  előadásainak rövid kivonatait fordított időrendi sorrendben. A listát folyamatosan bővítjük. (MÉTE Közgazdasági Szakosztálya) Összefoglaló…

Pünkösdkor ismét kinyílnak a pinceajtók

Huszonnegyedszerre nyitja meg kapuit májusban a Palkonyai Pünkösdi Nyitott Pincék. A Villányi Borvidék leghangulatosabb falucskájába több ezer látogatót várnak. Palkonya, a Villányi Borvidék kincsesdobozaként emlegetett települése komoly múltra tekint vissza. A község legnevezetesebb műemlék együttese a faluvégi domboldalt beborító, 53 présházból álló pincesor, ahol mint minden évben, idén pünkösdkor is kinyílnak a pinceajtók, hogy a…

120 000 doboz/óra teljesítményű töltősorral növeli kapacitását a HELL szikszói üzeme

2018 január 22-án kezdte meg legújabb fémdobozos töltősorának telepítését a HELL ENERGY Magyarország Kft. Az összesen 5 milliárd forintos beruházással több mint duplájára növeli gyártókapacitását a világ 48 országában jelen lévő hazai energiaital brand, ezzel mintegy 70 új munkahelyet teremtve a hátrányos helyzetű borsodi régióban. Négy héten át, több mint 60 kamion szállítja a Borsod…

Meghívás könyvbemutatóra

MEGHÍVÓ Megjelent Dr. Balogh Sándor Professzor Emeritus új  könyve „Alternatív táplálkozás – választható táplálékok” A könyvet ünnepélyesen mutatjuk be a nagyközönségnek 2017 december 13.-án délután 17 órai kezdettel, az Írók Boltjában. Címe: 1061 Budapest, Andrássy út 45. A meghívóban a budapesti esemény szerepel ugyan, de 2 héten belül Szegeden is megrendezzük a könyv bemutatóját a…

125 éves a magyar növényfajta kisérlet

A növénytermesztés egyik kulcseleme a növényfajta kísérleti tevékenység, mivel az agrárium és erdőgazdálkodás számára a biológiai alapok jelentik a termesztés biztonságát – emelte ki a földművelésügyi miniszter kedden Budapesten egy szakmai konferencián.   Fazekas Sándor a “125 éves a magyar növényfajta kísérlet” című szakmai tanácskozáson aláhúzta: a 125 évvel ezelőtt Magyarországon megkezdett növényfajta kísérleti tevékenység célkitűzése…

Kutatók Éjszakája szept. 29 – Az élelmiszer-gazdasággal kapcsolatos programok

Örömmel jelentjük be, hogy idén is megtartják a Kutatók Éjszakáját! Európa legnagyobb tudománykommunikációs rendezvénysorozata megmutatja a tudomány sokszor titokzatosnak, vagy a hétköznapoktól távolinak tűnő világa szórakoztató oldalát.  A látogatók számára minden program ingyenes.Az intézetek,, egyetemek, stb. várják Önt is a programokon! Időben jelentkezzen, mert mindenütt csak limitált hely van! A  teljes országos programlistából válogattuk az…

ÉKI – Kutatók éjszakája 2017

Időpont: 2017. szeptember 29., péntek , Budapest XII. Hermann Ottó u. 15. 2017 szeptember 29-én pénteken megrendezésre kerül a Kutatók Éjszakája, melyen az Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet (leánykori nevén KÉKI)  , az alábbi témákkal várja a kedves érdeklődőket: Burokba zárt desszert (Élelmiszer-analitikai Osztály) Kémia a konyhában (Élelmiszer-analitikai Osztály) Hogyan készül? (Technológiai és Élelmiszerlánc-vizsgálati Osztály) A körülöttünk, rajtunk…

Jó színben van a kékoportó

Villányban a meleg időjárás miatt a szokásosnál öt nappal korábban kezdték meg a borvidék sajátosságaként ismert portugieser vörösborfajtáját adó kékoportó szüretelését; a minőség nagyon jónak ígérkezik, a mennyiség az átlag körül várható –  közölte a 2500 hektáros szőlőtermő-terület hegyközségi tanácsának titkára kedden az MTI-vel. Nagy Gergely tájékoztatása szerint a borászok jó része már a napokban…

DR. FAZEKAS SÁNDOR FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTER 2017. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL ÁLLAMI ÉS MINISZTERI KITÜNTETÉSEKET ADOTT ÁT

A földművelésügyi miniszter Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából állami és miniszteri kitüntetéseket adott át. Teljes lista: Az élelmiszeripar (termelés, kutatás, oktatás) területéről kitüntetésben részesültek: Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés Nyári László, a tolcsvai Pannon Tokaj Pincészet Kft. ügyvezető igazgatója,kitüntetésben részesül a kiváló minőségű magyar borok előállításáért, valamint széles körű külföldi és hazai népszerűsítése iránt…

SEBŐK TIBOR A MÉTE TUDOMÁNY- ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLYA ELNÖKE MEGKAPTA A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTER ÉLETFA EMKLÉKPLAKETT BRONZ FOKOZATÁT

Az 1947-ben született Sebők Tibor  okl. gépészmérnök, okl. mérnöktanár,  nyugdíjas, ny. múzeumvezető (Malomipari Múzeum – Concordia Közraktár Zrt.), a MÉTE Malomipari Szakosztálya titkára,, a MÉTE Tudomány- és Technikatörténeti Szakosztálya elnöke  a  malomipar területén ismert és elismert szakember. Főleg a műszaki fejlesztési, a szakoktatási és a szakmúzeológiai területeken végzett munkásságával, továbbá a szakmai közéletben, kiemelten az…

Kormányhatározat az élelmiszerek minőségének emelését, a vásárlói tudatosság fejlesztését, valamint a hatósági tevékenység hatékonyságának növelését szolgáló intézkedésekről

A Magyar Közlöny 2017/129 számában olvasható a Kormány 1519/2017. (VIII. 14.) Korm. határozata az élelmiszerek minőségének emelését, a vásárlói tudatosság fejlesztését, valamint a hatósági tevékenység hatékonyságának növelését szolgáló intézkedésekről. A 20 pontos akcióterv célja a kormányzati kommunikáció szerint az élelmiszerek minőségének emelése, a vásárlói tudatosság fejlesztése, valamint a hatósági tevékenység hatékonyságának növelése. A kormányhatározat, főként…

A DIATRA MÉRNÖK IRODA KFT SZOLGÁLTATÁSAI

A DIATRA Mérnöki Iroda Kft. évtizedek óta a szakmában tevékenykedő, az egészséges táplálkozás iránt elkötelezett mérnök szakemberekből állt össze. Szolgáltatásaik az élelmiszer feldolgozás, élelmiszer kereskedelem, vendéglátás (éttermek, kávézók, cukrászdák, nagykonyhák) teljes területét lefedik, így komplex mindenre kiterjedő szolgáltatáskörrel áll  megrendelői  rendelkezésére. A cég munkatársai  minden esetben személyesen működnek közre a problémák megoldásában, azaz nem telefonos…

TARTALOMJEGYZÉK Élelmezési Ipar – Élelmiszer Tudomány Technológia

Élelmezési Ipar – Élelmiszer Tudomány Technológia Szakfolyóirat TARTALOMJEGYZÉKEI Az éves tartalomjegyzékek pdf formátumban érhetők el Az Élelmezési ipar – 2009 novembertől  Élelmiszer Tudomány Technika története 1995. évi ( 49  .évf,) tartalomjegyzék 1996. évi ( 50. évf,) tartalomjegyzék 1997. évi ( 51  .évf,) tartalomjegyzék 1998. évi (  52 .évf,) tartalomjegyzék 1999. évi ( 53  .évf,) tartalomjegyzék…